Team Wales April Review - Trosolwg tîm Cymru o fis Ebrill

In a month of Easter Holidays and National Tests, SRtRC Wales has been celebrating the creative talents of pupils from all across Wales. Alongside this, we have:

·         Worked with 1189 pupils

·         Visited 14 schools

·         Held 3 prison workshops

·         Ran 2 club events

·         Attended 2 youth club sessions

·         Enjoyed 1 Creative Competition Awards Ceremony

·         Attended 2 staff training sessions

·         Run one university teacher training day

·         Gained 1 North Wales Education Worker – welcome Eryl!

Don’t forget to download our latest podcast – ‘An Interview with Dan Kilvington – Asians in Football Series’ HERE


Trosolwg mis Ebrill

Yn ystod mis o wyliau Pasg ac Arholiadau Cenedlaethol, mae DyCCiH wedi bod yn dathlu doniau creadigol disgyblion o bob cwr o Gymru. Ochr yn ochr â hyn, rydym wedi:

·         Gweithio gyda 1189 o ddisgyblion

·         Ymweld â 14 o ysgolion

·         Cynnal 3 gweithdy carchardai

·         Rhedeg 2 weithgaredd clybiau

·         Mwynhau 1 Seremoni Gwobrau Cystadleuaeth Greadigol

·         Mynychu 2 sesiwn hyfforddi staff

·         Rhedeg un diwrnod hyfforddiant i athrawon

·         Ychwangeu 1 Gweithiwr Addysg ar gyfer Gogledd Cymru – croeso Eryl!

Peidwich ag anghofio lawrlwytho ein podlediad diweddaraf -  ‘An Interview with Dan Kilvington – Asians in Football Series’ yma.